Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy, czasu i nakładu pracy poświęconej na jej rozwiązanie, ilości dokumentów, miejsca wykonywania pracy i wartości transakcji.

Dla usług doradztwa Kancelaria stosuje stawki godzinowe w wysokości złotych polskich stanowiących odpowiednik kwoty od 50,00 Euro do 140,00 Euro za godzinę efektywnej pracy. Z Klientami preferującymi stałe stawki wynagrodzenia ustalamy miesięczne stawki ryczałtowe.

Dla pomocy prawnej przed sądami i w postępowaniu arbitrażowym Kancelaria stosuje stawki określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zmianami.

Stawki minimalne uzależnione od wartości przedmiotu sporu:
  1. do 500 zł - 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł
  4. powyżej 5000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł
  6. powyżej 50.00 zł do 200.000 zł - 3.600 zł
  7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł
Do stawek określonych ww. rozporządzeniem doliczamy 23% VAT.
 
Copyright 2004 NCL, POLAND. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykreowana przez TB