Radca prawny wpisany na Listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr-445
 
e-mail: czerwinski@ncl.pl
Tel./Faks: +56 622.22.71

J.Nawrocki
I.Lisewska
M.Brożek
 


Specjalizacja:
 1. Prawo umów.
 2. Spółki kapitałowe.
 3. Prawo handlowe.
Uprawnienia zawodowe: od 1993.

Wykształcenie: magister prawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Języki obce: niemiecki.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:
 • Kurs dla członków rad nadzorczych, Toruń 1993;
 • Kurs dla syndyków i likwidatorów, Toruń 1994;
 • Kurs #TOR9 MPiPS i MOP, Dublin 1995;
 • Obsługa prawna spółek portfelowych NIF, Zakopane 1996;
 • Stypendium w Georg August Universitaet, Gottinngen 1997;
 • Przejęcia i połączenia spółek prawa handlowego, Warszawa 2000;
 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych - 2002;
 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Toruniu - 2002.
 
Copyright 2004 NCL, POLAND. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykreowana przez TB