Specjalizacja Kancelarii
 
 
Praktyką, zasadą i priorytetem działania Kancelarii jest utrzymywanie z Klientami stałej, długofalowej współpracy opartej na wzajemnej lojalności i zaufaniu.

W każdym przypadku Kancelaria desygnuje jednego z radców prawnych, jako osobę wiodącą i odpowiedzialną za prowadzenie spraw danego Klienta. Pozostajemy w stałym kontakcie ze Zlecającym. Regularnie, w odstępach comiesięcznych, informujemy o postępach w prowadzonych sprawach (korzystamy z programu "zadania" Outlook Express, ewentualnie wysyłamy pocztą elektroniczną pliki repertorium obejmujące podstawowe informacje w tym zakresie).W zależności od potrzeby, jesteśmy gotowi do osobistego zreferowania spraw.

Centralne położenie geograficzne Torunia ułatwia współpracę z Klientami posiadającymi siedzibę w różnych częściach kraju. Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii i dobra organizacja pracy (dysponujemy biurem w centralnej części Torunia oraz biurem pomocniczym w Warszawie przy Al. Solidarności, w pobliżu kompleksu sądów) jest gwarantem profesjonalnej, sprawnej i terminowej obsługi naszych Klientów. Utrzymujemy stałą współpracę z prawnikami świadczącymi pomoc prawną w innych miastach Polski, jak również w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Ukrainie, Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co znacznie podnosi skuteczność obrony interesów naszych klientów w tych regionach.

Obsługa może być prowadzona w języku polskim, angielskim, lub niemieckim.

Radcowie prawni kancelarii ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w ramach obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych.

 
Copyright 2004 NCL, POLAND. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykreowana przez TB